Onze visie op goede zorg

Op zorgtuinderij de Es begeleiden we mensen met een psychiatrische problematiek en bieden we een traject arbeidsreinegratie. Iedereen werkt, op zijn of haar niveau, mee aan de productie en verwerking van de biologische groente. De begeleiding is in handen van een maatschappelijk werker. Door het werken in de tuin ervaren de cliënten rust, aandacht en zorg. De zintuigen worden opnieuw geprikkeld en er is alle ruimte voor de persoon zelf en de ontwikkeling/verwerking die past bij de persoon. Lees ook de blog van Pim: Terug naar je natuur: verder vanuit je kracht.

De zorgtuin biedt een zinvolle daginvulling met:

  • structuur, rust en regelmaat.
  • werken in het groen; aangepast aan de behoeften van de deelnemer.
  • ontwikkelen van o.a. sociale vaardigheden/communicatie.
  • ervaren van dagritme en seizoenen.
  • zelfstandigheid.
  • eigen initiatief ontplooien.
  • leren omgaan met autoriteit.
  • sleutelvaardigheden als: motivatie, samenwerking, leervermogen, flexibiliteit, basisregels, opkomen voor jezelf en anderen, stressbestendigheid.

We werken met persoonlijke werkplannen en leerdoelen zodat de cliënten zich naar eigen kracht kunnen ontwikkelen. Ze ontdekken waar hun potenties en knelpunten liggen.

De bedoeling van de tuinderij is om een plaats te bieden waar mensen zich kunnen heroriënteren op het leven. Dit als basis om weer deel te kunnen nemen aan de maatschappij. Het is een mensentuin waar je in contact komt met andere mensen, waar je aan (dag)structuur kan werken en waar je weer werk en werkritmes ervaart. Dit alles gebeurt in een vertrouwde en natuurlijke omgeving, die tevens veel dynamiek heeft.

Sinds 2013 hebben wij ook een specifiek traject gericht op arbeids-reintegratie. Wij voldoen aan alle eisen voor, en zijn gecertificeerd met het kwaliteitskeurmerk van de federatie Landbouw en Zorg.

kwaliteitswaarborg LB EN ZORG

Groenten & Fruit / Zorg / Arrangementen