Tuinderij de Es,
Demonstratiebedrijf,
2022-2025

Workshop 1

Op 10 juli jl. vond de start van ons demo-project plaats, gedeputeerde Landbouw Elies Lemkes kwam de opening verzorgen. We hebben een grote groep boeren mogen rondleiden en onder de bezielende leiding van bodemkundige Gerard Oomen vond de eerste workshop plaats.