Aanbod, financiering en aanmelden

De begeleiding wordt gedurende vier werkdagen in de week aangeboden (di/wo/do/vr). Over het algemeen doen deelnemers minstens 4 dagdelen mee. De zorg wordt op deze dagen geboden tussen 9 uur  en 16 uur voor de doelgroep psychiatrie/reintegratie en van 10 uur tot 16 uur voor de ouderen. We lunchen samen.

Wij kiezen bewust voor kleinschaligheid; dat betekent maximaal 10 deelnemers per groep per dag. U kunt altijd langskomen om kennis te maken; wel graag van tevoren bellen wanneer je/u komt. Het is ook altijd mogelijk om een dag(deel) geheel vrijblijvend mee te draaien. Als we iets voor elkaar kunnen betekenen wordt een intakegesprek gevoerd en samen met u/jou een werk/zorgplan opgesteld.

Naast groepsbegeleiding zijn er mogelijkheden voor individuele en ambulante begeleiding en trajecten arbeidsreintegratie.

De begeleiding door Tuinderij de Es kan op diverse manieren worden gefinancierd. De kosten van de deelname worden doorgaans betaald uit WMO of WLZ. Deze kosten kunnen worden vergoed via:

  • PGB
  • Zorg in Natura
  • Re-integratietraject
  • Onderaannemerschap
  • Eigen bijdragen

Meer informatie? Wil je een keer vrijblijvend kennis maken? Bel  of Bart Pijnenburg 06-22137239 (beide doelgroepen, maandag t/m zaterdag) of Angela 06-16499684 (ouderen, aanweig op dinsdag, woensdag en donderdag). Mailen kan naar info@tuindees.nl

Voor de ZIN, zorg in natura, werken we samen met SZZ, stichting Samenwerkende Zorgboeren Zuid. In dit geval, bij het aanvragen van Zorg in Natura, is het van belang dat u bij uw gemeente de AGB code van de SZZ vermeld; de AGB code van SZZ is 73732834.

Groenten & Fruit / Zorg / Arrangementen