Doelgroepen

Onze doelgroepen

We maken duidelijke keuzes en ontvangen drie doelgroepen op de zorgtuinderij: 1) mensen met dementie en ouderen, 2) mensen met een psychiatrische problematiek en 3) deelnemers in het traject arbeidsre-integratie.

  1. Dagbesteding voor mensen met dementie en ouderen

Het aantal mensen met dementie neemt toe. Dementie is niet te genezen en de samenleving moet zodanig veranderen dat mensen met dementie zo goed als mogelijk kunnen functioneren en hun mantelzorgers zo veel als nodig worden ontlast. Dagbesteding kan daar in veel gevallen een belangrijke rol in spelen. Dagbesteding stimuleert mensen om actief en scherp te blijven en voorkomt sociale isolatie. Het is fijn dat mensen met dementie kunnen kiezen voor een plek die hen past. Diverse studies hebben aangetoond dat een zorgboerderij een hele geschikte plek kan zijn voor mensen met dementie. De bedrijvigheid in het groen, de afwisseling, het samen werken, koken en het samen eten zijn kwaliteiten die men op een ander soort dagbesteding minder snel aantreft. Ervaring leert dat de Zorgtuinderij mensen trekt die graag nog actief zijn en die de levendigheid en het buitenzijn op de tuinderij waarderen. Wij vinden plezier, bewegen en goed eten belangrijk. We kijken goed waar we extra kunnen prikkelen en waar we moeten afremmen. We activeren en we laten de mensen vooral de dingen doen die ze (nog) wél kunnen. We sluiten aan bij de belevingswereld en levenservaring van de deelnemer. We vragen daarom ook altijd om een biografie bij de intake.

  1. Herstel voor mensen met een psychiatrische aandoening

Gezond meedoen is het motto op de tuinderij. Deelnemers werken naar vermogen mee op de tuinderij en werken aan acceptatie en herstel. In sommige gevallen is het voorkomen van terugval de doelstelling. In andere gevallen werken we gericht aan uitstroom naar werk. Regelmatig wordt de voortgang op de persoonlijke doelen besproken en waar mogelijk bijgesteld. De laatste jaren hebben we een werkwijze ‘talentontwikkeling’ ontwikkeld die de deelnemers uitdaagt een stap vooruit te zetten.

  1. Voortraject arbeidsreïntegratie

Dit traject is door ons ontwikkeld voor mensen die al langere tijd aan de zijlijn van het arbeidsproces staan en voor mensen met een Burn-out. Het zijn trajecten van 6 tot 12 maanden waarin we aan de slag gaan met belastbaarheid, werknemersvaardigheden en/of talentontwikkeling. Deelnemers werken mee op de tuinderij en volgen een persoonlijk plan van aanpak.

Groenten & Fruit / Zorg / Arrangementen