Onze visie op goede zorg

Onze missie: wat wil Zorgtuinderij de Es bijdragen?

Op Zorgtuinderij de Es telen we biologische groente en fruit en begeleiden we mensen met een zorgvraag. Zorgtuinderij de Es zorgt voor ‘gezonde grond’ en is een groene oase in een hectische samenleving. Met mensen van alle leeftijden en achtergronden komen we hier samen om te genieten, te werken, te eten en voor elkaar te zorgen. De tuinderij biedt de ruimte om jezelf te mogen zijn, een plek waar je, vanuit jezelf, in beweging komt en waar je in je eigen waarde wordt gelaten. Iedereen heeft talenten en iedereen doet mee.

Onze visie: op welke maatschappelijke vraag geven wij een antwoord? 

Elk mens wil bijdragen aan de maatschappij en daar waardering voor ontvangen. Het is voor ieder mens fijn om een plek te hebben waar je welkom bent en jezelf kan zijn. Wie wil, kan een kleine of grotere bijdrage leveren, naar capaciteit en kunnen, samen met anderen. 

Strategie en aanpak: hoe willen we bijdragen? 

We bieden maatwerk; iedere deelnemer heeft zijn of haar plan met doelen waar we samen aan werken. We kijken naar achtergronden, en gaan op zoek naar wensen en talenten en houden daar rekening mee bij de dagelijkse taakverdeling. Aandacht is een sleutelbegrip in onze aanpak. We willen graag ontdekken wat er bij deelnemers leeft, om te komen bij hun waarheid, daar waar het hart klopt. We nodigen de deelnemers uit dichter bij zichzelf te komen en zo te werken aan heling. Een van de medewerkers noemt dit: “Terug naar je natuur, verder vanuit(?) je kracht.” Sommige mensen worden geprikkeld of gestimuleerd om in beweging te komen, anderen moeten we juist (soms) afremmen.

Wij zijn ervan overtuigd dat de mix van doelgroepen, de combinatie met de tuinbouw en het zijn van een leerbedrijf positief werkt. Het geeft dynamiek en synergie. Het is fijn dat diverse mensen (deelnemers, vrijwilligers, werknemers, stagiaires, ondernemers, etc) naar elkaar omkijken en met elkaar omgaan. Het lijkt op een samenleving in het klein. Om dat in goede banen te leiden zijn regels nodig en die hebben we met elkaar vastgelegd in het zogenaamde ‘welkomstdocument’. Verder zijn inspraak, via regelmatige evaluatie met de deelnemers, functioneringsgesprekken, het ‘cliëntenberaad’ en tevredenheidsonderzoeken standaard, zodat we voortdurend kunnen leren en verbeteren.

Omdat we ook een productiebedrijf zijn – we willen naast kwalitatieve zorg immers ook kwalitatieve biologische groente en fruit leveren – is er soms sprake van een spanningsveld tussen productie versus zorg. We zijn ons bewust van dit spanningsveld en bespreken dit regelmatig in het team. De hectiek van de werkvloer (omdat bijvoorbeeld een bestelling op tijd klaar moet staan) mag niet ten koste gaan van de kwaliteit van zorg. We proberen dit eerder positief in te zetten in de zin dat af en toe samen de schouders er onder zetten positief kan werken op team-spirit en trots.

Wij voldoen aan alle eisen voor, en zijn gecertificeerd met het kwaliteitskeurmerk van de federatie Landbouw en Zorg.

kwaliteitswaarborg LB EN ZORG

Groenten & Fruit / Zorg / Arrangementen