Experimenten

Gedurende het teeltseizoen voeren we ieder jaar twee experimenten uit, waarmee we verbetermaatregelen willen uittesten en de effecten ervan monitoren. Ieder  experiment zetten we op 2 locaties uit, bij tuinderij de Es en bij een collega tuinder. Alle kennis die we opdoen tijdens deze experimenten laten we terugkomen tijdens de andere activiteiten en delen we via onze communicatiekanalen. Wil jij als collega tuinder ook een proeflocatie zijn voor een experiment of heb je ideeën voor een experiment, dan horen we dit graag!  

 

 In 2022 gaan we aan de slag met diverse vormen van bodembedekkers in de plantenteelt. Er staan dit seizoen 2 experimenten op de rol;

  1. bodembedekking met een dikke laag compost vergeleken met mulch met gras en geen bodembedekking. Het bed met compost is niet bewerkt en niet bemest. Het idee is om het bodemleven zo veel mogelijk te beschermen en onkruid zo veel als mogelijk te onderdrukken. We doen dit met de tomaat in de kas.
  2. bodembedekking met levende planten. in dit experiment vergelijken we 5 verschillende behandelingen; geen bodembedekking en bodembedekking met achtereenvolgens witte klaver, tijm, viooltjes, steenbreekvaren en kruipend zenegroen. Allemaal lage planten die de bodem (hopelijk) goed bedekken. Dit doen we in de volle grond in het bed met Palmkool.

Heb jij suggesties voor experimenten in 2023 of 2024? Of wil je meer weten?