Lezingen, workshops en/of presentaties

Jaarlijks organiseren we een aantal lezingen, workshops en / of presentaties rondom een of meerdere onderwerpen. Denk aan een lezing over het bodemvoedselweb of over het gebruik van mulch. Deze activiteiten kunnen plaatsvinden op Tuinderij de Es of daarbuiten. 

De eerste activiteit heeft plaatsgevonden op 10 juli 2022 tijdens de Open Dag, met een workshop door Gerard Oomen, bodemdeskundige van de WUR. Het verslag kun je hier teruglezen.

Aankomende activiteit:
– op maandag 17 oktober 2022 vindt de workshop ‘Duik in je (eigen) bodem’ plaats. Een dag waarop je samen met elkaar leert hoe je bodemmetingen uitvoert door hier zelf, aan de hand van deskundigen, met verschillende methodes aan de slag te gaan. Ook leer je hoe de metingen te interpreteren en hoe je vervolgens aan de hand van deze resultaten je bodem weer kunt verbeteren. Voor een lunch wordt gezorgd!