Lezingen, workshops en/of presentaties

Jaarlijks organiseren we een aantal lezingen, workshops en / of presentaties rondom een of meerdere onderwerpen. Denk aan een lezing over het bodemvoedselweb of over het gebruik van mulch. Deze activiteiten kunnen plaatsvinden op Tuinderij de Es of daarbuiten.  

–> op 10 juli 2022 tijdens de Open Dag vindt er een workshop plaats door Gerard Oomen, bodemdeskundige van de WUR.

–> op 25 september 2022 organiseren we samen met het Kruidenrijk en plantenkwekerij Joost Sterke een wandeling: de Belverse Akkerloop.