Het verschil tussen economisch en juridisch eigendom

Eigendom kan worden gesplitst in economische en juridisch eigendom. Tezamen vormen juridisch en economisch eigendom de volle eigendom van een onroerende zaak. De economisch eigenaar heeft recht op de gebruikswaarde van een object als ook op de positieve of negatieve waardeverandering. De juridisch eigenaar blijft voor derden zichtbaar als de eigenaar bij het kadaster.

Bij economische eigendom van een onroerende zaak heeft de (juridisch) eigenaar feitelijk het recht om te beschikken alsmede het recht op de vruchten overgedragen aan een ander: de economisch eigenaar. In het Kadaster blijft als eigenaar degene geregistreerd die de juridische eigendom behoudt. De onroerende zaak komt pas in juridische eigendom van de economisch eigenaar wanneer deze bij de notaris is overgedragen en door middel van de transportakte is ingeschreven bij het Kadaster.

Van een groot deel van de grond (1,5 ha) en de groentekas (2000 vierkante meter) van Tuinderij de Es, ter waarde van 2,5 ton, is het economisch eigendom overgedragen Stichting Gemeynt de Es. Deze stichting vertegenwoordigt de portiehouders in relatie tot de gebruiker en juridische eigenaren van de grond Tuinderij de Es. Het juridisch eigendom van het onroerend goed blijft in handen van de ondernemers Daniella de Winter en Bart Pijnenburg.

Met het portiehouderschap wordt u dus economisch (mede)eigenaar van een deel van de grond en kas van Tuinderij de Es. Stichting Gemeynt de Es beheert de porties voor u en geeft grond en kas weer volledig in gebruik van Tuinderij de Es. Ook is afgesproken dat alle kosten voor beheer en onderhoud door Tuinderij de Es worden gedragen.

Wij hebben gekozen voor deze constructie met economische eigendom om de portiehouder daadwerkelijk (mede)eigenaar te maken en om de portiehouders te laten profiteren van eventuele stijging van de waarde van de grond, dan wel mede het risico te dragen bij waardevermindering van het onroerend goed. Tegelijkertijd zorgen we er voor dat de portiehouders minimaal risico lopen (wel waardestijging/daling van onroerend goed maar geen ondernemersrisico) en dat de ondernemers van Tuinderij de Es volledige autonomie behouden voor wat betreft de bedrijfsvoering.