Stichting Gemeynt de Es

Stichting Gemeynt de Es is in december 2014 opgericht en heeft statutair ten doel:

  1. het behoudt van biologische grond van “Tuinderij de Es” op de huidige locatie en duurzaam in stand houden van de bodemvruchtbaarheid en landschappelijke kwaliteiten;
  2. het borgen van de bedrijfscontinuïteit van “Tuinderij de Es”door het verlagen van de grondlasten voor ondernemers van “Tuinderij de Es”;
  3. het bewaren van vermogenswaarden behorende tot het vermogen van de stichting ten behoeve van de participanten in dat vermogen;
  4. het tegen uitgifte van participaties op naam verwerven van het economische eigendom van de tuinbouwgrond en groentekas, zulks voor rekening van de houders van deze participaties;
  5. het beheer van de relaties met funders/participanten;
  6. het aantrekken van fondsen ten behoeve van de maatschappelijke doelen van “Tuinderij de Es”; biodiversiteit, landschap, zorg, educatie, toegankelijkheid, bewustwording, duurzaam leven en genieten.

Stichting Gemeynt de Es is economisch eigenaar van een deel van de grond en kassen van Tuinderij de Es. Om precies te zijn; 1,5 van de grond en de oude groentekas (2000m2). Meer details over het functioneren van de porties.

Het bestuur van Stichting Gemeynt de Es bestaat uit: John Vermeer, werkzaam bij Vermeer Duurzame Diensten, Jan Hendrik Ockels, zelfstandig consultant, Maartje Veldman, ervaring in de zorgsector, en Bart Pijnenburg, secretaris, vennoot Tuinderij de Es. Zij zitten op persoonlijke titel in het bestuur.