Porties

Portiehouderschap de Es en Stichting Gemeynt de Es

Met het portiehouderschap verwerft u economisch mede-eigendom van grond en van de kas van biologische Tuinderij de Es. U wordt mede-eigenaar van een deel van de landbouwgrond van Tuinderij de Es (1,5 ha) en van de groentekas (2.000 m2). Daarmee maakt u exploitatie van de tuinderij mede mogelijk door het reduceren van de financieringslasten voor de grond. Op deze pagina leest u meer over het verschil tussen juridisch en economisch eigendom.

De grond en opstallen die zijn overgedragen zijn gewaardeerd op 2,5 ton. Elke portie vertegenwoordigt 1/250ste deel van dit vastgoed. Er zijn 250 porties van duizend euro per stuk. Bart en Daniella behouden 50 daarvan in bezit, de overige 200 porties zijn, of worden nog uitgegeven aan derden. De koopprijs van duizend euro voor een portie wordt vermeerderd met 16 euro aan emissiekosten. De emissiekosten zijn bedoeld ter dekking van eenmalig gemaakte notaris-, handelsregister- en bankkosten van € 4.000 (4.000/250 = 16). Het bedrag van 2,5 ton wordt gebruikt om de lening af te lossen die de ondernemers van Tuinderij de Es, Daniëlla de Winter en Bart Pijnenburg hebben afgesloten bij de oude eigenaar bij koop van het bedrijf.

U stapt in voor de lange termijn, tekent een koopovereenkomst en u ontvangt elk jaar een rendement; in cash of in natura. Cash rendement is 1,5% (15 euro per portie per jaar) en het in natura rendement ligt op 3 of 5% (tegoed in de winkel van 30 euro of deelname aan de jaarlijkse portiehoudersmaaltijd ter waarde van 50 euro). U kunt er ook voor kiezen om af te zien van een rendement; in dat geval hoeft u niet de eenmalige16 euro emissiekosten te betalen. Een keer per jaar vindt de vergadering van portiehouders plaats waarvoor alle portiehouders worden uitgenodigd.

Het portiehoudersdiner september 2018

Wilt u meer informatie? mail Bart Pijnenburg

Stichting Gemeynt de Es

Ter behartiging van de belangen van alle portiehouders is Stichting Gemeynt de Es opgericht. Zie: Akte van Oprichting. De stichting vertegenwoordigt de portiehouders en stelt namens de portiehouders de grond en de kas beschikbaar aan Tuinderij de Es.

Aan de stichting is een tweede recht van hypotheek op de grond van circa 1,5 ha en op de groentekas verstrekt. Nadat de lening van de oude eigenaar is afgelost zal het tweede recht van hypotheek worden omgezet in een eerste recht van hypotheek. Het laatste ter meerdere zekerheid van uw investering en dat de ondernemers hun verplichtingen jegens de portiehouders zullen blijven nakomen.

De stichting en/of portiehouders dragen geen ondernemingsrisico of verantwoordelijkheden ten aanzien van Tuinderij de Es. Als investeerder hebben de stichting en/of portiehouders geen zeggenschap in de bedrijfsvoering van Tuinderij de Es; die blijft bij de ondernemers.

De stichting waarborgt namens de portiehouders overeenkomstig haar doelstelling dat de grond ook in de toekomst beschikbaar blijft voor biologische landbouw en behartigt in die zin niet alleen de belangen van de portiehouders maar ook die van Tuinderij de Es. Verkoop van porties is mogelijk. Mocht u de porties willen verkopen, dan biedt u ze in eerste instantie aan de stichting aan. De stichting houdt een beperkte reserve aan om een beperkt aantal porties terug te kopen in urgente situaties. De stichting kan echter nooit garanderen alle porties ten alle tijden terug te kunnen kopen. Als de stichting ze niet wil of kan kopen, mag u uw portie aan derden verkopen. De procedures daarvoor staan omschreven in de Participatievoorwaarden’.

Het bestuur van de stichting bewaakt de belangen van portiehouders en Tuinderij de Es gericht op behoud van de biologische grond. Zij zorgt voor een goede gang van zaken rondom de levering van porties, en informeert de jaarlijkse vergadering van portiehouders. Voorts ondersteunt zij de werving van portiehouders.

De bestuursleden van Stichting Gemeynt de Es zijn onbezoldigd. Eenmalige en jaarlijkse kosten welke de emissiekosten van € 4.000 te boven gaan worden gedragen door Tuinderij de Es. Daarmee blijven de jaarlijkse kosten voor de stichting nihil.

Dit fonds is niet aangemeld bij de Autoriteit Financiële Markten. Het is vereist dat Tuinderij de Es alleen in besloten kring werft. Stichting Gemeynt de Es heeft geen winstoogmerk, drijft geen onderneming en is als zodanig niet onderworpen aan de heffing van vennootschapsbelasting, omzet- en loonbelasting.

Het bestuur van Stichting Gemeynt de Es bestaat uit: Petra Souwerbren, penningmeester, directeur Gelderse Natuur en Milieufederatie, John Vermeer, algemeen bestuurslid, werkzaam bij Vermeer Duurzame Diensten, Ton van Balen, voorzitter, fiscalist en partner bij Dudok Bouw en Vastgoedrecht, Maartje Beukers-Veldman, algemeen bestuurslid, ervaring in de zorgsector, en Bart Pijnenburg, secretaris, vennoot Tuinderij de Es. Zij zitten op persoonlijke titel in het bestuur.

Een gedachte over “Porties”

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Groenten & Fruit / Zorg / Arrangementen