Experimenten

Experiment 4 – Mulch (2023)

In de natuur is de bodem bijna altijd bedekt door begroeiing of organisch materiaal. Dit zorgt er voor dat de bodem beschermd is tegen de invloed van zon, regen en wind.

In de tuinbouw is de bodem na planten of zaaien enige tijd onbedekt. Door het opbrengen van organisch materiaal op de bodem tussen de planten, trachten we deze bescherming in de natuur te imiteren.

Experiment 3 – Groenbemesters (2023)

In dit experiment gaan we in plaats van de traditionele manier van werken – in het voorjaar wordt mest uitgereden en ondergewerkt waarna er tijdens het teeltseizoen verschillende grondbewerkingen gedaan worden en daarna de grond kaal blijft – nu een mengsel groenbemesters aanbrengen. Daardoor ligt de grond niet meer braak en kijken we welk effect dit heeft op de bodem.