Experiment 4 – Mulch (2023)

In de natuur is de bodem bijna altijd bedekt door begroeiing of organisch materiaal. Dit zorgt er voor dat de bodem beschermd is tegen de invloed van zon, regen en wind. In de tuinbouw is de bodem na planten of zaaien enige tijd onbedekt. Door het opbrengen van organisch materiaal op de bodem tussen de planten, trachten we deze bescherming in de natuur te imiteren. 

We gaan onderzoeken: 

  • Of het toepassen van mulch een verbetering/toename geeft van de hoeveelheid en diversiteit aan bodemleven in en op de bodem. 
  • Wat voor effect bedekking met mulch heeft op de groei van de groenteplanten wat betreft opbrengst en gezondheid. 

Op 18 september 2023 vond bij Tuinderij De Es een rondleiding plaats om de resultaten te bekijken en ervaringen uit te wisselen.

Ben je geïnteresseerd in de opzet van het experiment? Download dan hier het pdf-document.

Experiment resultaten

Ten opzichte van de controle-vakken is meer bodemleven zowel ondergronds (wormen) als bovengronds (over de grond lopende insecten) geconstateerd. Ook leidde het tot grotere/zwaardere planten. Echter bij de Es werd veel uitval bij knolselderij geconstateerd. 

De vraag is nog wel hoe en op welk moment de mulch efficiënt is aan te brengen. Verder is het van belang te letten op onder andere de combinatie met eerdere bemesting. En een mix van houtige en vochtige mulchmaterialen is zinvol om zowel in een nat als een droog seizoen een gezonde bodembedekking te houden.

Bekijk hier de volledige rapportage.