Experiment 4 – Mulch (2023)

In de natuur is de bodem bijna altijd bedekt door begroeiing of organisch materiaal. Dit zorgt er voor dat de bodem beschermd is tegen de invloed van zon, regen en wind. In de tuinbouw is de bodem na planten of zaaien enige tijd onbedekt. Door het opbrengen van organisch materiaal op de bodem tussen de planten, trachten we deze bescherming in de natuur te imiteren. 

We gaan onderzoeken: 

  • Of het toepassen van mulch een verbetering/toename geeft van de hoeveelheid en diversiteit aan bodemleven in en op de bodem. 
  • Wat voor effect bedekking met mulch heeft op de groei van de groenteplanten wat betreft opbrengst en gezondheid. 

Ben je geïnteresseerd in de opzet van het experiment? Binnenkort zal hier de opzet van het experiment gedeeld worden.

Na afloop van het seizoen worden de resultaten van het experiment hieronder gepubliceerd.

Experiment resultaten

Na afloop van het experiment zullen we hier de resultaten delen.