Rondleidingen & netwerkbijeenkomsten

Inspirerende netwerkstudiereis ‘Telen zonder grondbewerking’

De groenteboerderij Dickendorf in Duitsland ontwikkelt al 12 jaar directe mulch beplanting zonder grondbewerking als teeltsysteem voor groenten. Dit met de organisatie live2give. Zij delen graag de ervaringen met de praktische toepassing en geven uitleg bij de velden evenals de machines. De eendaagse netwerk- en inspiratietour gaat bij voldoende belangstelling op een nog nader te bepalen datum plaatsvinden. Daarvoor wordt een bus geregeld met op de heen- en terugreis een inhoudelijk en interactief programma om kennis uit te wisselen over duurzaam bodembeheer. Klik hier om vrijblijvend je interesse door te geven, zodat wij jou nader kunnen informeren. Heb jij andere suggesties voor een inspirerend bezoek? Vermeld dit dan, zodat is te bekijken of daar invulling aan is te geven. 

Tuinbouw met niet-kerende grondbewerking is succesvol en het zorgt voor een betere bodemkwaliteit en grotere biodiversiteit. Grondbewerkingen als spitten, ploegen en frezen zijn een gewoonte, en heeft zijn voor- en nadelen. Zodra grond is blootgelegd, zal de natuur alles in het werk stellen om het zo snel mogelijk bedekt te krijgen met onkruid. Het geheim zit in de gesloten kringloop. Door bodembewerkingen wordt dit verstoord. Het heeft uiteraard voordelen zoals de bodem luchtiger maken, mest/compost ed onder werken en afwatering verbeteren, echter dit is slechts van tijdelijke aard. De overgang naar niet-kerende grondbewerking is wel een omslag. Wil je meer weten? Ga mee op de netwerk- en inspiratietour. Ja, ik heb interesse

Rondleidingen

Ook organiseren we twee keer per jaar een uitgebreide rondleiding, dit kan zijn bij Tuinderij de Es of bij een collega bedrijf.  Hierbij nemen we andere ondernemers mee over de tuinderij, de koude kas, de zorgcomponent binnen de tuinderij en zullen we alles vertellen over de duurzame wijze waarop wij onze gewassen telen. Tijdens deze rondleiding zal er ook specifiek stilgestaan worden bij de on-farm experimenten die plaatsvinden op de tuinderij.  

In 2023 zijn de rondleidingen gepland op

  • maandagmiddag 18 september  bij Tuin de Es in Haaren (experiment Mulch)
  • maandagmiddag 13 november bij De Guijt in Vught (experiment Groenbemesters)

De eerste rondleiding heeft plaatsgevonden op 10 juli 2022 tijdens de Open Dag / Food Festival de Es. Die dag was er tevens een workshop van Gerard Oomen, bodemdeskundige van de WUR.