Rondleidingen & netwerkbijeenkomsten

Inspirerende studiedagreis ‘Telen zonder grondbewerking’

Groenteboerderij Dickendorf in Duitsland ontwikkelt al 12 jaar teeltsystemen zonder grondbewerking. Bekijk deze video voor een impressie. Ze planten en zaaien direct in de mulch of in de groenbemesters. Dit met de organisatie live2give. Zij delen graag de ervaringen met de praktische toepassing en geven uitleg bij de velden evenals de speciaal aangepaste machines. De eendaagse netwerk- en inspiratietour vindt plaats op 16 juli 2024. Daarvoor wordt een bus geregeld met op de heen- en terugreis een inhoudelijk en interactief programma om kennis uit te wisselen over duurzaam bodembeheer. Het vertrek is om 7.00 uur vanaf een opstapplaats bij Best / Eindhoven en het is de bedoeling om 22.00 uur terug te zijn. Voor ontbijt, lunch, diner en consumpties tussendoor wordt gezorgd, waarvoor een eigen bijdrage van € 40 incl btw wordt gerekend. Klik hier om je ticket(s) te kopen. Wees er snel bij, het aantal plaatsen is beperkt. 

Tuinbouw met niet-kerende grondbewerking is succesvol en het zorgt voor een betere bodemkwaliteit en grotere biodiversiteit. Grondbewerkingen als spitten, ploegen en frezen zijn een gewoonte, en heeft zijn voor- en nadelen. Zodra grond is blootgelegd, zal de natuur alles in het werk stellen om het zo snel mogelijk bedekt te krijgen met onkruid. Het geheim zit in de gesloten kringloop. Door bodembewerkingen wordt dit verstoord. Het heeft uiteraard voordelen zoals de bodem luchtiger maken, mest/compost ed onder werken en afwatering verbeteren, echter dit is slechts van tijdelijke aard. De overgang naar niet-kerende grondbewerking is wel een omslag. Live2Give is via Instagram te volgen. Wil je meer weten? Ga mee op de netwerk- en inspiratietour.

Bekijk de terugblik op de netwerkbijeenkomst van 9 oktober 2023 als onderdeel van de Landelijke Demodag Duurzame landbouw vanuit het ministerie van LNV

Rondleidingen

Ook organiseren we twee keer per jaar een uitgebreide rondleiding, dit kan zijn bij Tuinderij de Es of bij een collega bedrijf.  Hierbij nemen we andere ondernemers mee over de tuinderij, de koude kas, de zorgcomponent binnen de tuinderij en zullen we alles vertellen over de duurzame wijze waarop wij onze gewassen telen. Tijdens deze rondleiding zal er ook specifiek stilgestaan worden bij de on-farm experimenten die plaatsvinden op de tuinderij.  

In 2023 vonden de rondleidingen plaats bij de experimenten mulch en groenbemesters

De eerste rondleiding heeft plaatsgevonden op 10 juli 2022 tijdens de Open Dag / Food Festival de Es. Die dag was er tevens een workshop van Gerard Oomen, bodemdeskundige van de WUR.