Tuinderij de Es,
Demonstratiebedrijf,
2022-2025

Rondleidingen & netwerkbijeenkomsten

Netwerkbijeenkomst duurzame landbouw met workshop                       ‘Het bodemleven onder de loep’

Op maandag 9 oktober organiseren wij samen met een ander demobedrijf een leerzame netwerkbijeenkomst over biodivers telen. Dit met een workshop ‘Het bodemleden onder de loep’. Je bezoekt  Tuinderij de Es in Haaren in de ochtend en Aldo/Natuurlijk Tomaat in dongen in de middag. Het is ook mogelijk om een gedeelte van het programma bij te wonen. 

Er is volop ruimte voor discussie en het delen van ervaringen over telen met behoud of verhoging van de (bodem)diversiteit.  De netwerkbijeenkomst is onderdeel van de Landelijke Demodag Duurzame landbouw waarbij een groot aantal door het ministerie van LNV benoemde demobedrijven hun deuren open zetten.

>Klik hier om aan te melden<

‘s ochtends deelt Bart Pijnenburg bij Tuinderij De Es in Haaren zijn ervaringen in een kort rondje over het bedrijf. Er wordt veel geëxperimenteerd met bodembedekkers; compost, mulch en levende planten. Duurzaam bodembeheer wordt in alle facetten toegepast.  

Vervolgens laat De Compostkeuken je via een microscoop met camera kennismaken met de kleurrijke personages die een gezonde, vruchtbare bodem rijk is. We bekijken van een aantal verschillende monsters de bodemorganismen op een groot scherm zien. Zie de verschillen en leer over de belangrijkste vitale biologische bodemprocessen, zoals de opbouw van een gezonde bodemstructuur en wat nodig is om voedingsstoffen vrij te maken. En ga hierover met elkaar in gesprek.  

Tot slot behandelen we de Bodemvoedselweb-analyse, waarmee alle schakels in kaart kunnen worden gebracht. Zijn alle groepen organismen in de juiste verhoudingen aanwezig, dan ontstaat een balans waarbij de processen plaatsvinden die een gezonde bodem nodig heeft. 

Deelname is kosteloos. Het eerste deel van het programma is van 10.00u tot 12.15u. Na afloop is er gelegenheid om na te praten en te netwerken. Hierbij krijg je een heerlijke lunch aangeboden met verse producten van Tuinderij de Es.  Je reist met eigen vervoer van Haaren naar Dongen (ruim 30 minuten).

‘s-middags staat om 14u een rondleiding bij collega ‘demonstratiebedrijf duurzame landbouw’ Aldo / Natuurlijk Tomaat in Dongen op het programma. Deze onderneming is omgeschakeld van gangbare glastuinbouw (tomaten) naar een biologisch aanbod van groenten. Dit is uitgebreid met een biologische moestuin, agroforesty fruit- en notengaard en een voedselbos. Ook hier gaan we met elkaar het gesprek aan door ervaringen met elkaar te delen. Het eindigt om 16u met een hapje en drankje. 

Inspirerende netwerkstudiereis ‘Telen zonder grondbewerking’

De groenteboerderij Dickendorf in Duitsland ontwikkelt al 12 jaar directe mulch beplanting zonder grondbewerking als teeltsysteem voor groenten. Dit met de organisatie live2give. Zij delen graag de ervaringen met de praktische toepassing en geven uitleg bij de velden evenals de speciaal aangepaste machines. De eendaagse netwerk- en inspiratietour gaat bij voldoende belangstelling op een nog nader te bepalen datum plaatsvinden. Daarvoor wordt een bus geregeld met op de heen- en terugreis een inhoudelijk en interactief programma om kennis uit te wisselen over duurzaam bodembeheer. Klik hier om vrijblijvend je interesse door te geven, zodat wij jou nader kunnen informeren. Heb jij andere suggesties voor een inspirerend bezoek? Vermeld dit dan, zodat is te bekijken of daar invulling aan is te geven. 

Tuinbouw met niet-kerende grondbewerking is succesvol en het zorgt voor een betere bodemkwaliteit en grotere biodiversiteit. Grondbewerkingen als spitten, ploegen en frezen zijn een gewoonte, en heeft zijn voor- en nadelen. Zodra grond is blootgelegd, zal de natuur alles in het werk stellen om het zo snel mogelijk bedekt te krijgen met onkruid. Het geheim zit in de gesloten kringloop. Door bodembewerkingen wordt dit verstoord. Het heeft uiteraard voordelen zoals de bodem luchtiger maken, mest/compost ed onder werken en afwatering verbeteren, echter dit is slechts van tijdelijke aard. De overgang naar niet-kerende grondbewerking is wel een omslag. Wil je meer weten? Ga mee op de netwerk- en inspiratietour. Ja, ik heb interesse

Rondleidingen

Ook organiseren we twee keer per jaar een uitgebreide rondleiding, dit kan zijn bij Tuinderij de Es of bij een collega bedrijf.  Hierbij nemen we andere ondernemers mee over de tuinderij, de koude kas, de zorgcomponent binnen de tuinderij en zullen we alles vertellen over de duurzame wijze waarop wij onze gewassen telen. Tijdens deze rondleiding zal er ook specifiek stilgestaan worden bij de on-farm experimenten die plaatsvinden op de tuinderij.  

In 2023 zijn de rondleidingen gepland op

De eerste rondleiding heeft plaatsgevonden op 10 juli 2022 tijdens de Open Dag / Food Festival de Es. Die dag was er tevens een workshop van Gerard Oomen, bodemdeskundige van de WUR.