Experimenten

Gedurende het teeltseizoen voeren we ieder jaar twee experimenten uit, waarmee we verbetermaatregelen willen uittesten en de effecten ervan monitoren. Ieder  experiment zetten we op 2 locaties uit, bij tuinderij de Es en bij een collega tuinder. Alle kennis die we opdoen tijdens deze experimenten laten we terugkomen tijdens de andere activiteiten en delen we via onze communicatiekanalen. Wil jij als collega tuinder ook een proeflocatie zijn voor een experiment of heb je ideeën voor een experiment, dan horen we dit graag!  

 In 2022 zijn we aan de slag gegaan met diverse vormen van bodembedekkers in de plantenteelt. We hebben twee experimenten uitgevoerd:

  1. bodembedekking met een dikke laag compost vergeleken met mulch met gras en geen bodembedekking. Het bed met compost is niet bewerkt en niet bemest. Het idee is om het bodemleven zo veel mogelijk te beschermen en onkruid zo veel als mogelijk te onderdrukken. We doen dit met de tomaat in de kas.
  2. bodembedekking met levende planten. In dit experiment vergelijken we 5 verschillende behandelingen; geen bodembedekking en bodembedekking met achtereenvolgens witte klaver, tijm, viooltjes, steenbreekvaren en kruipend zenegroen. Allemaal lage planten die de bodem (hopelijk) goed bedekken. Dit doen we in de volle grond in het bed met Palmkool.

Hieronder kun je de experimenten aanklikken en meer lezen over de opzet en een rapportage over het verloop van het experiment. Heb jij suggesties voor nieuwe experimenten in 2023 of 2024? Of wil je meer weten? Geef ons dan een reactie via dit formulier.

Experimenten
Anouk Martens

Experiment 2 – Levende bodembedekkers (2022)

Om het bodemleven zijn goede werk te laten doen, willen we de grond zo veel als mogelijk bedekt houden. Met dit experiment vergelijken we 5 levende, permanente bodembedekkers:

1. witte klaver
2. tijm
3. viooltje
4. kruipend zenegroen
5. steenbreekvaren

Lees verder »
Experimenten
Anouk Martens

Experiment 1 – Compostbedden (2022)

Door de grond zo min mogelijk te beroeren willen we de bodem-biodiversiteit verhogen. De dikke laag compost zorgt er voor dat er geen licht op de grond valt en dat onkruiddruk lager is. Hier vergelijken we 3 soorten bodembedekking:

1. dikke laag compost
2. mulch met hooi
3. geen bodembedekker

Lees verder »

tussen kerst en nieuwjaar zijn we gesloten

woensdag 4 januari is de winkel weer open