Experimenten

Gedurende het teeltseizoen voeren we ieder jaar twee experimenten uit, waarmee we verbetermaatregelen willen uittesten en de effecten ervan monitoren. Ieder  experiment zetten we op 2 locaties uit, bij tuinderij de Es en bij een collega tuinder. Alle kennis die we opdoen tijdens deze experimenten laten we terugkomen tijdens de andere activiteiten en delen we via onze communicatiekanalen. Wil jij als collega tuinder ook een proeflocatie zijn voor een experiment of heb je ideeën voor een experiment, dan horen we dit graag!  

In 2022 zijn we aan de slag gegaan met diverse vormen van bodembedekkers in de plantenteelt en compostbedden.  In 2023 was het ene experiment met groenbemesters en het andere met mulch. 

In 2024 vinden de volgende twee  experimenten plaats:

  1. opkweek
  2. combinatieteelt groenten en kruidachtige planten 

Hieronder kun je de experimenten aanklikken en meer lezen over de opzet en een rapportage over het verloop van het experiment.  Wil je meer weten? Geef ons dan een reactie via dit formulier.

Experimenten
MariskavanKoulil

Experiment 6 – Combinatieteelt (2024)

In dit experiment vindt onderzoek plaats naar het effect van een mengsel van kruidachtige planten als combinatieteelt bij de groententeelt. We bekijken de gewasgezondheid, voedende waarde / opbrengst en algehele biodiversiteit. De kruidachtige planten worden gecombineerd met de teelt van sperziebonen (de Wenteling en de Es) en kasteelt van tomaten (de Es).

Lees verder »
Experimenten
MariskavanKoulil

Experiment 5 – Opkweek (2024)

Tuinderijen maken veel gebruik van plantgoed in plaats van zaaigoed. Plantgoed heeft als voordeel dat je sneller een gewas kan telen en dat het gewas een voorsprong heeft op eventueel onkruid. Er zijn echter ook diverse nadelen. Tuinderijen zijn op zoek naar mogelijkheden om (meer) plantgoed zelf op te kweken.

Lees verder »
Experimenten
Anouk Martens

Experiment 4 – Mulch (2023)

In de natuur is de bodem bijna altijd bedekt door begroeiing of organisch materiaal. Dit zorgt er voor dat de bodem beschermd is tegen de invloed van zon, regen en wind.

In de tuinbouw is de bodem na planten of zaaien enige tijd onbedekt. Door het opbrengen van organisch materiaal op de bodem tussen de planten, trachten we deze bescherming in de natuur te imiteren.

Lees verder »
Experimenten
Anouk Martens

Experiment 3 – Groenbemesters (2023)

In dit experiment gaan we in plaats van de traditionele manier van werken – in het voorjaar wordt mest uitgereden en ondergewerkt waarna er tijdens het teeltseizoen verschillende grondbewerkingen gedaan worden en daarna de grond kaal blijft – nu een mengsel groenbemesters aanbrengen. Daardoor ligt de grond niet meer braak en kijken we welk effect dit heeft op de bodem.

Lees verder »
Experimenten
Anouk Martens

Experiment 2 – Levende bodembedekkers (2022)

Om het bodemleven zijn goede werk te laten doen, willen we de grond zo veel als mogelijk bedekt houden. Met dit experiment vergelijken we 5 levende, permanente bodembedekkers:

1. witte klaver
2. tijm
3. viooltje
4. kruipend zenegroen
5. steenbreekvaren

Lees verder »
Experimenten
Anouk Martens

Experiment 1 – Compostbedden (2022)

Door de grond zo min mogelijk te beroeren willen we de bodem-biodiversiteit verhogen. De dikke laag compost zorgt er voor dat er geen licht op de grond valt en dat onkruiddruk lager is. Hier vergelijken we 3 soorten bodembedekking:

1. dikke laag compost
2. mulch met hooi
3. geen bodembedekker

Lees verder »