Intervisiegroep

Vind jij het interessant om kennis en ervaring rond een specifiek onderwerp uit te wisselen met collega ondernemers? 

Dan kun je deelnemen aan de intervisie groep. Met circa 5 tot 8 andere ondernemers komen we elke winter 3 keer samen en gaan we in op hetgeen ons dan bezig houdt op ieders bedrijf. Dat doen we altijd aan de hand van een specifieke casus die we samen kiezen. 

In 2024 zijn de data  8 januari, 5 februari en 18 maart. Aanmelden kan via het aanmeldformulier

De opzet is eenvoudig. Ieder kan bij de bijeenkomst een eigen, op dat moment meest voorname, vraag in brengen. Zoals waar je qua bodem(beheer) in de praktijk tegenaan loopt en niet goed uitkomt, waarover je meer wilt leren en waarbij je ondersteuning van collega’s op prijs stelt. Ook een vage vraag of niet scherp onderwerp, is op tafel te leggen. Vervolgens vindt met elkaar in een aantal stappen een verdieping plaats, wat leidt tot tips waarmee aan de slag is te gaan en waar alle deelnemers wat aan kunnen hebben. Er zijn afspraken over dat wat aan de orde komt, niet met anderen buiten de groep wordt gedeeld.