Rondleiding experiment mulch

Bij tuinderijen de Es en de Wenteling vond een praktijkexperiment plaats met de toepassing van mulch. Dit om het effect op het bodemleven de groei van planten wat betreft gezondheid en opbrengst te onderzoeken.

Op maandag 18 september kwamen ruim 25 tuinders en boeren op bezoek bij Tuinderij de Es. Zie het (foto)verslag.